Aktivt friskvårdsarbete i företag

• Vill du sänka sjukfrånvaron, öka frisknärvaron & motivationen hos din personal?
• Tror du motiverad & frisk personal kan skapa ett bättre resultat för din verksamhet & samtidigt öka trivsel & arbetsglädje?
• Vill du öka möjligheterna att förbättra & utveckla din verksamhet?

Mellansveriges Massageskola bidrar aktivt med vår kunskap & erfarenhet som en del i
företags & organisationers medvetna friskvårdssatsningar. Vi stödjer genom:

• Rådgivning i planeringen av större eller mindre friskvårdsprogram.
• Sparring till chefer både enskilt & i grupp.
• Utbildning/inspiration av personal genom seminarium, workshop & deltagande vid t ex kick-off & friskvårdsdag.

Ex på Förebyggande friskvård

• Andning, kroppshållning, rörelser, avslappning & anspänning påverkar dig & din kropp mer än du tror. Lär känna din kropp, kroppens signaler & hur du kan få mer energi.
• Prova-på-kurser i Massage där personalen lär sig den grundläggande tekniken i massage & massagens verkningar. Kan t ex användas till paus-massage på jobbet. Ökar även kroppskännedomen.
• Skapa inspirerande & balanserade individuella program för träning, kost, mental & fysisk avslappning.

Ex på Rehabiliteringsinsatser

• För personal som varit sjukskrivna länge p g a t ex utmattningssyndrom.
• Vi har ett väl beprövat program för återhämtning som lär varje person att handskas med sig själv på ett konstruktivt sätt & undvika ett destruktivt beteendemönster.

Hantering av jobbstress & livsstress

• Hur vi påverkas av stress & vad vi kan göra för att undvika eller begränsa dess konsekvenser.
För såväl individ som grupp.

Balans – Harmoni – Energi